Print Thứ Hai, 31/08/2020 15:29 Gốc

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về “củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, vừa qua, Đảng bộ xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy) đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH TM&XD Thuận Thiên.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy xã Thuận Thiên đã thành lập 2 Chi bộ doanh nghiệp, là Chi bộ quỹ tín dụng nhân dân và Chi bộ Công ty TNHH TM&XD Thuận Thiên. Chi bộ Công ty TNHH TM&XD Thuận Thiên hiện có 7 Đảng viên, trực thuộc Đảng bộ xã. Việc thành lập tổ chức đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững của doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của chủ doanh nghiệp và người lao động, góp phần giúp doanh nghiệp, đơn vị hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo đời sống của người lao động.

Đảng bộ xã Thuận Thiên hiện có 10 chi bộ với 319 Đảng viên. Trong đó: có 2 Chi bộ doanh nghiệp (chiếm 20%), 3 Chi bộ dân cư, 3 Chi bộ trường học, 1 Chi bộ trạm y tế, 1 Chi bộ Công an.

TG

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Chi bộ Công ty TNHH TM&XD Thuận Thiên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác