Print Thứ Tư, 22/05/2019 17:46

Từ ngày 24/5 đến ngày 31/5, tại thành phố Hải Phòng diễn ra Liên hoan Âm nhạc ASEAN – 2019. Liên hoan Âm nhạc được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hải Phòng.

Các đơn vị thực hiện là Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, địa phương liên quan của thành phố.

Để phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của Liên hoan Âm nhạc, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức phối hợp đăng cai tổ chức Liên hoan Âm nhạc ASEAN – 2019 tại thành phố. Đồng chí Lê Văn Quý – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban là lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa và Thể thao, Ngoại vụ và Du lịch.


Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Lê Văn Quý họp với các Sở, ngành đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch tổ chức Liên hoan Âm nhạc ASEAN – 2019

Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND thành phố về việc phối hợp đăng cai tổ chức Liên hoan Âm nhạc ASEAN – 2019 tại thành phố, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết, tiến độ triển khai thực hiện và tổ chức thành công Liên hoan Âm nhạc ASEAN – 2019 tại thành phố; tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả; tổ chức tổng kết, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Bên cạnh Ban Tổ chức, Tổ hậu cần, giúp việc đồng thời được thành lập để phục vụ các công tác tổ chức Liên hoan Âm nhạc ASEAN – 2019 đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển du lịch trong các nước ASEAN…

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Ban Tổ chức phối hợp đăng cai tổ chức Liên hoan Âm nhạc ASEAN – 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác