Print Thứ Ba, 10/09/2019 00:01

Thành ủy Hải Phòng vừa có Quyết định thành lập Ban Quản lý Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, thành lập Ban Quản lý Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Chánh Văn phòng Thành ủy làm Trưởng Ban; đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố làm Phó Trưởng Ban Thường trực; đồng chí Lương Minh Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy và đồng chí Đào Thị Huyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố làm Phó Trưởng Ban và 3 đồng chí Ủy viên là: Đinh Thị Thúy Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công, Liên đoàn Lao động thành phố; Bùi Quốc Hùng, Trưởng Phòng Quản trị, Văn phòng Thành ủy; Nguyễn Hồng Dương, Chuyên viên Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy.

Ban Quản lý có nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị, ý nghĩa lịch sử của công trình; quản lý, điều phối các hoạt động Nhà tưởng niệm (thực hiện nghi lễ, bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường, cảnh quan, kiến trúc, công trình…). Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công. Trưởng ban, phó trưởng Ban Quản lý được huy động cán bộ, chuyên viên, nhân viên và các trang thiết bị của cơ quan để giúp việc.

Ban Quản lý Nhà tưởng niệm có trách nhiệm: Xây dựng Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Nhà tưởng niệm trình Ban Thường vụ Thành ủy; quyết định thành lập Bộ phận Thường trực phục vụ các hoạt động hằng ngày tại Nhà tưởng niệm; ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý và Bộ phận Thường trực Nhà tưởng niệm.

LHT

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Ban Quản lý Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác