Print Thứ Sáu, 10/07/2020 10:39 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố (đồng thời là Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố) do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng là Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban, gồm: ông Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố – Phó Trưởng ban Thường trực; ông Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; ông Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố. Cùng các Ủy viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành và đơn vị chức năng liên quan.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện chiến lược, kế hoạch phòng thủ dân sự; chỉ đạo xây dựng thế trận phòng thủ dân sự và hoạt động phòng thủ dân sự của thành phố và các quận, huyện; chỉ huy phòng thủ dân sự, ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong vùng, khu vực xảy ra thảm họa, chiến tranh…

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố đồng thời là Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác