Print Thứ Sáu, 27/08/2021 21:30 Gốc

Ban Thường vụ Thành ủy có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy: Thành lập Ban Chỉ đạo việc xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đại diện lãnh đạo các ban của Thành ủy: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa và Thể thao; Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Thành ủy; Văn phòng UBND thành phố; Cục Thống kê thành phố; Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên.

Ban Chỉ đao có nhiệm vụ: Tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng Đề án bảo đảm tiến độ theo Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị để ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; được thành lập các tổ giúp việc là cán bộ, chuyên viên của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành do ngân sách thành phố đảm bảo.

Giao Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, tham mưu Kế hoạch công tác, Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký ban hành để triển khai thực hiện. Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.

Giao UBND huyện Thủy Nguyên là chủ đầu tư, trực tiếp xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác