Print Thứ Sáu, 27/03/2020 12:15 Gốc

Ban Thường vụ Thành ủy Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng ban. Các đồng chí Phó Trưởng ban, gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đồng chí Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; đồng chí Phạm Thu Xanh, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố.

Thường trực Thành ủy họp trực truyến với quận ủy, huyện ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 26/3/2020.

Các ủy viên, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Cao, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Thành Đoàn; các đồng chí Bí thư các quận ủy, huyện ủy.

Trong thời gian từ ngày 27/3/2020 đến ngày 7/4/2020, Ban Chỉ đạo tập trung cao, ưu tiên thời gian đi cơ sở, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời chỉ đạo sơ kết kịp thời, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở đó, bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm không để dịch bệnh COVID-19 phát sinh, lây nhiễm trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo giải tán, kết thúc hoạt động khi hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tải về Quyết định 1834-QĐ/TU ngày 26/3/2020.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác