Print Thứ Hai, 17/04/2023 08:30 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký Quyết định 950/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về tăng trưởng xanh. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp UBND thành phố nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh; xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Ban Chỉ đạo do đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố là Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, là Phó Trưởng ban; thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành chức năng, địa phương và đơn vị liên quan.

Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh; chủ động đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của thành phố nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố tại Kế hoạch hành động Quốc gia, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; đồng thời giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, điều hành hoạt động giữa các Sở, ngành trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 950/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về tăng trưởng xanh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác