Print Thứ Sáu, 10/09/2021 08:53 Gốc

Ngày 9/9, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2571/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Hải Phòng năm 2021.

Ban Chỉ đạo do đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban, đồng chí Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban, thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan. Sở Lao động Thương binh và Xã hội là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, được sử dụng bộ máy và phương tiện cơ quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND thành phố: một là chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2021; hai là chỉ đạo, hướng dẫn quy trình và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn; ba là chỉ đạo, tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Hải Phòng năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác