Print Thứ Tư, 03/11/2021 15:41 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp thành phố Hải Phòng do ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng ban.

Phó Trưởng ban Thường trực là bà Đặng Thị Phương Liên, Phó Giám đốc Sở Công Thương; các Phó Trưởng ban là bà Trần Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế; cùng 6 ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ngành chức năng liên quan.

UBND thành phố giao Sở Công Thương là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố kịp thời chỉ đạo, điều hành và ban hành các giải pháp, chính sách phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm vừa duy trì sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Công Thương là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 3148/QĐ-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác