Print Thứ Tư, 28/08/2019 17:21

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng ban; ông Trần Việt Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Phó Trưởng ban thường trực.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu giúp việc cho UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Luật Quy hoạch liên quan đến lập quy hoạch thành phố, tích hợp quy hoạch, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045; chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức; đôn đốc Tổ giúp việc triển khai thực hiện các bước lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045 đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thời gian theo quy định; đồng thời trực tiếp làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai xây dựng quy hoạch, đảm bảo đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Ban sẽ tự giải thể sau khi Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trâm Bầu

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác