Print Thứ Hai, 11/01/2021 13:30 Gốc

Ban Thường vụ Thành ủy vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định, thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng ban.

Các đồng chí Phó Trưởng ban gồm: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Các thành viên gồm các đồng chí: Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HDNĐ thành phố; Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ban Chỉ đạo Thành ủy về công tác bầu cử có trách nhiệm giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở thành phố.

Giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo. Văn phòng Thành ủy có nhiệm vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động và phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình triển khai kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.

LHT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác