Print Thứ Tư, 21/07/2021 12:30 Gốc

Sở Giao thông vận tải thành phố vừa Quyết định 657/QĐ-SGTVT thành lập Ban Chỉ đạo công tác vận tải gắn liền với nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng do ông Phạm Văn Huy, Phó Giám đốc Sở là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ông Ngô Hồng Quang, Trưởng phòng Quản lý vận tải là Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo; thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành Giao thông vận tải thành phố về công tác vận tải gắn liền với nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra an toàn, thông suốt, tránh gây ùn tắc phương tiện vận tải… đảm bảo phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Y tế.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra an toàn. (Ảnh minh họa).

Phòng Quản lý vận tải là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì tổ chức thực hiện công tác vận tải gắn liền với nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 của ngành GTVT thành phố.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Ban Chỉ đạo công tác vận tải gắn liền với nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác