Print Thứ Hai, 08/06/2020 17:11 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; cấp nước an toàn, hiệu quả và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố do Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng ban; Giám đốc Sở Xây dựng là Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch và Ban Điều hành công tác xóa quảng cáo, rao vặt trên bờ tường, gốc cây, cột điện trái quy định trên địa bàn thành phố.

Một góc đô thị thành phố tháng 5/2020. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND thành phố thực hiện và giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; công tác cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch; công tác xóa quảng cáo, rao vặt trên bờ tường, gốc cây, cột điện trái quy định trên địa bàn thành phố theo quy định. Đồng thời là đầu mối phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tổ chức nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên quan đến hoạt động cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ của thành phố theo quy định, bảo vệ phòng ngừa các nguy cơ ô nhiễm nước, khu vực bảo vệ nguồn nước, xử lý kịp thời các sự cố vi phạm gây ô nhiễm nguồn nước, công tác xóa quảng cáo rao vặt…

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; cấp nước an toàn, hiệu quả và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác