Print Thứ Hai, 08/05/2023 10:35 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định 1132/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, do ông Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng ban.

Phó Trưởng ban Thường trực là ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phó Trưởng ban là bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Sở Nội vụ.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công vụ. (Ảnh minh họa).

Theo đó, Ban Chỉ đạo căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, kịp thời tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ban hành các chương trình, kế hoạch giai đoạn và hàng năm triển khai Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác CCHC của thành phố; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch CCHC dài hạn và hàng năm do Sở Nội vụ trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố. Tăng cường công tác phối hợp tốt giữa các Sở, ban, ngành, địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC góp phần nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh, các Chỉ số liên quan đến CCHC của thành phố; xem xét nội dung các Đề án, Dự án quan trọng về CCHC của thành phố, các dự thảo Nghị quyết, Quyết định có nội dung chủ yếu liên quan đến CCHC trước khi trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ hướng dẫn, dôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về công tác CCHC; chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC…

Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC của thành phố.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 1132/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác