Print Thứ Hai, 15/07/2019 08:25

UBND thành phố vừa có các Quyết định thành lập 6 Trung tâm Y tế quận, huyện trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế quận, huyện và Bệnh viện đa khoa quận, huyện hạng III, trực thuộc Sở Y tế.

Theo các Quyết định của UBND thành phố:

– Hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng và Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng thành Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng.

– Hợp nhất Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn và Bệnh viện đa khoa quận Đồ Sơn thành Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn.

– Hợp nhất Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng và Bệnh viện đa khoa quận Hồng Bàng thành Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng.

– Hợp nhất Trung tâm Y tế quận Lê Chân và Bệnh viện đa khoa quận Lê Chân thành Trung tâm Y tế quận Lê Chân.

– Hợp nhất Trung tâm Y tế quận Hải An và Bệnh viện đa khoa quận Hải An thành Trung tâm Y tế quận Hải An.

– Hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Cát Hải và Bệnh viện đa khoa huyện Cát Hải thành Trung tâm Y tế huyện Cát Hải.

Ảnh minh họa

Việc hợp nhất trên là thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng (trừ các huyện có bệnh viện hạng II trở lên), bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác; trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực (nếu có).

6 Trung tâm Y tế quận, huyện được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng người làm việc, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, thuốc, vật tư y tế, hồ sơ, tài liệu… của Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa quận, huyện.

Các Trung tâm Y tế quận, huyện sau hợp nhất bắt đầu hoạt động từ ngày 1/8/2019, sẽ có Giám đốc, không quá 2 Phó Giám đốc, không quá 19 phòng, khoa (4 phòng, 15 khoa) và các Trạm Y tế trực thuộc.

Trước đó, tháng 3/2018, UBND thành phố đã có Quyết định hợp nhất Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy và Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy thành Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy; hợp nhất Trung tâm Y tế huyện An Dương và Bệnh viện đa khoa huyện An Dương thành Trung tâm Y tế huyện An Dương.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập 6 Trung tâm Y tế quận, huyện trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế quận, huyện và Bệnh viện đa khoa quận, huyện hạng III
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác