Print Chủ Nhật, 08/03/2020 12:05 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký Quyết định 657/QĐ-UBND về việc thành lập các Tổ Công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Tổ kiểm tra, giám sát sẽ do ông Lê Khắc Nam Phó Chủ tịch UBND thành phố là Tổ trưởng; bà Phạm Thu Xanh Giám đốc Sở Y tế Phạm là Tổ phó; cùng 13 ủy viên và thư ký là lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị chức năng thành phố.

Tổ kiểm tra, giám sát căn cứ tình hình dịch bệnh Covid -19 tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất tử vong. Đồng thời, giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành, điều phối các nguồn lực, huy động hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia vào công tác phòng, chống dịch.

* Tổ Thông tin, tuyên truyền do ông Nguyễn Xuân Bình Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố là Tổ trưởng; ông Phan Huy Thục Phó Giám đốc Sở Y tế là Tổ phó; cùng với 8 ủy viên và thư ký.

Tổ có nhiệm vụ chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và thành phố.

* Tổ Hỗ trợ pháp lý do ông Nguyễn Đình Chuyến Phó Chủ tịch UBND thành phố là Tổ trưởng; ông Lã Thanh Tân Giám đốc Sở Tư pháp là Tổ phó; cùng với 6 ủy viên và thư ký.

Tổ có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố các văn bản pháp lý, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật; đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành, quận, huyện thực hiện các thủ tục liên quan đến phòng, chống dịch.

* Tổ Hậu cần do ông Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch UBND thành phố là Tổ trưởng; ông Nguyễn Tiến Sơn Phó Giám đốc Sở Y tế là Tổ phó; cùng với 10 ủy viên và thư ký.

Tổ làm nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, quản lý hàng hóa, bình ổn giá, chuẩn bị và cung cấp đầy đủ hàng hóa theo nhu cầu của nhân dân trong vùng phong tỏa cách ly y tế, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tích trữ, trục lợi; đồng thời đảm bảo tài chính cho công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập 4 Tổ Công tác phòng, chống Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác