Print Thứ Ba, 28/05/2019 11:45

Sáng 27/5, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Quang cảnh hội nghị

Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp bao gồm các công việc chủ yếu: chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự, thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự kiến ở cấp cơ sở sẽ tổ chức đại hội từ tháng 4 và hoàn thành trong tháng 6/2020. Đối với cấp quận huyện và tương đương, trong tháng 6/2020 phải hoàn thành công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, các điều kiện bảo đảm tổ chức và tổ chức đại hội trong tháng 8/2020. Đối với cấp thành phố, công tác xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, dự thảo Nghị quyết Đại hội, việc thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI đang được tiến hành khẩn trương, trách nhiệm, dự kiến trong tháng 9/2020 sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy cũng xem xét dự thảo quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành kết luận: Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất thành lập các Tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Phục vụ để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Đồng chí đề nghị chú ý thành lập Tổ kinh tế – xã hội để giúp việc Tiểu ban Văn kiện. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kế hoạch chuẩn bị Đại Đảng bộ thành phố lần thứ XVI trình Ban Chấp hành; thống nhất ban hành Thông tri chỉ đạo việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung cao chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Nguyễn Hải

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XVI Đảng bộ thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác