Print Thứ Hai, 15/03/2021 15:58 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định về việc thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng.

Theo Quyết định: Tại Đơn vị bầu cử số 1 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm các quận, huyện: Hồng Bàng, Lê Chân, Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vĩ do ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm: ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng – Phó Trưởng ban Thường trực; ông Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Trụ sở thường trực Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 đặt tại trụ sở UBND quận Hồng Bàng (Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Tại Đơn vị bầu cử số 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm các quận, huyện: Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn, An Dương và Kiến Thụy do ông Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm: ông Đinh Minh Tuấn, Chủ tịch UBND Quận Ngô Quyền – Phó Trưởng ban Thường trực; bà Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Trụ sở thường trực Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 đặt tại trụ sở UBND quận Ngô Quyền (Số 19 phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

Tại Đơn vị bầu cử số 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm các quận, huyện: Kiến An, Dương Kinh, An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo do ông Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm: ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND quận Kiến An – Phó Trưởng ban Thường trực; ông Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố. Trụ sở thường trực Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 3 đặt tại trụ sở UBND quận Kiến An (Số 2 phố Cao Toàn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng).

Các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội phụ trách công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử tương úng; hoạt động và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; được sử dụng con dấu riêng theo quy định.

Trưởng ban các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội có trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng thành viên, trong đó phân công một thành viên làm thư ký chịu trách nhiệm quản lý tài liệu, con dấu, tổng hợp chung công tác bầu cử của tổ chức phụ trách bầu cử.

Các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV hết nhiệm vụ và tự giải thể sau khi Hội đồng bầu cử Quốc gia kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

UBND quận, huyện nơi đặt trụ sở thường trực của từng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tạo điều kiện và bố trí nơi làm việc cho Ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Phương Trang

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập 3 Ban bầu cử ở 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác