Print Thứ Tư, 16/09/2020 08:44 Gốc

Ngày 15/9, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt tết Trung thu năm 2020.

Theo đó, UBND thành phố thành lập 2 Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm do Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Thục và Phó Giám đốc Sở Công thương Tiêu Văn Dũng làm Trưởng đoàn; tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm được sử dụng trong dịp Tết Trung thu năm 2020.

Các Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra trong 14 ngày kể từ ngày 18/9/2020, với hình thức kiểm tra định kỳ; căn cứ tình hình thực tế, Trưởng đoàn có thể quyết định kiểm tra đột xuất theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên Đoàn kiểm tra có các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 70 Luật An toàn thực phẩm; Điều 46, Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đối tượng kiểm tra có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 7, 8 Luật An toàn thực phẩm.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập 2 Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt tết Trung thu 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác