Print Thứ Hai, 15/03/2021 16:03 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định về việc thành lập 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố ở 14 Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử tương ứng; hoạt động và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐNDnăm 2015; được sử dụng con dấu riêng theo quy định.

Trưởng ban các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng thành viên, trong đó phân công một thành viên làm thư ký chịu trách nhiệm quản lý tài liệu, con dấu, tổng hợp chung công tác bầu cử của tổ chức phụ trách bầu cử.

Trụ sở thường trực Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố số 1 đặt tại trụ sở UBND quận Hồng Bàng.

Các Ban bầu cử đại biếu HĐND thành phố hết nhiệm vụ và tự giải thể sau khi Ủy ban bầu cử thành phố đã trình báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố và hồ sơ, tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố khóa mới.

UBND quận, huyện nơi đặt trụ sở thường trực của từng Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm tạo điều kiện và bố trí nơi làm việc cho Ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Phương Trang

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập 14 Ban bầu cử ở 14 Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác