Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:01

11 tháng, Cục Thuế thành phố đã thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế, chống thất thu thuế tại 129 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Qua đó truy thu thuế 71,8 tỷ đồng, truy hoàn thuế 4,1 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính 19,4 tỷ đồng, giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 7,7 tỷ đồng, giảm lỗ 332 tỷ đồng.

Trong đó đã triển khai thanh tra giá chuyển nhượng tại 6 doanh nghiệp FDI, yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trên 100 tỷ đồng; điều chỉnh giảm lỗ trên 75 tỷ đồng, truy thu, truy hoàn thuế và phạt vi phạm hành chính về thuế 7,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng đã kiểm tra, phối hợp xử lý dứt điểm các trường hợp các Giấy chứng nhận đầu tư ghi ưu đãi thuế không phù hợp với Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu nộp ngân sách là 17,7 tỷ đồng.

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 10/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế 129 doanh nghiệp FDI
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác