Print Thứ Bảy, 25/05/2019 08:50

Ngày 23-5, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên”.

Các đại biểu tham gia  buổi quán triệt 

Các cán bộ Đoàn đã được quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

Với những thông tin được quán triệt, đội ngũ cán bộ Đoàn thành phố đã kịp thời nắm bắt được những nội dung cơ bản trong việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; đồng thời tăng cường các giải pháp nâng cao vai trò đại diện quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi.

Qua đây, cán bộ đoàn các cấp sẽ thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư tình cảm, có biện pháp định hướng văn hóa chuẩn mực cho đoàn viên thanh niên, nhất là độ tuổi thanh thiếu nhi, từ đó có định hướng đúng đắn trong công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Tại Hội nghị Thành đoàn đã phát động đoàn viên, thanh niên thành phố tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” năm 2019.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Thành đoàn Hải Phòng:  Quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác