Print Thứ Năm, 10/11/2022 15:05 Gốc

Sở Công thương vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng khuyến mại Hải Phòng năm 2022 trên địa bàn thành phố lồng ghép thực hiện “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022-Vietnam Grand Sale 2022”.

Theo kế hoạch của Sở Công thương, Tháng khuyến mại Hải Phòng 2022 diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 22/12/2022 với chủ đề “Tháng khuyến mại Hải Phòng-kết nối số, tiêu dùng thông minh”, tháng khuyến mại Hải Phòng 2022 sẽ có khoảng 25điểm vàng khuyến mại” trên toàn địa bàn thành phố.

Tháng khuyến mại Hải Phòng 2022 dự kiến thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn thành phố tham gia.

Tháng khuyến mại Hải Phòng 2022 được thực hiện nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, qua đó thúc đẩy, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường và đảm bảo an sinh xã hội; phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố.

LIÊM ĐOÀN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tháng Khuyến mại Hải Phòng 2022 diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 22/12/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác