Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:01

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hải Phòng, tính đến hết tháng 1, tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố ước đạt 100.507 tỷ đồng, tăng 17,86% so với cùng kỳ năm trước.

Tính cơ cấu dư nợ theo loại tiền thì cho vay bằng VND đạt 92.253 tỷ đồng, tăng 19,71% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 91,79%. Cho vay ngoại tệ (quy VND) ước đạt 8.254 tỷ đồng, tăng 0,46% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 8,21%.

Tính cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn vay thì cho vay ngắn hạn đạt 45.184 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 44,96%. Cho vay trung, dài hạn đạt 55.323 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 55,04%. Cho vay ngắn hạn – trung, dài hạn có mức tăng lần lượt là 26,49% – 11,63% so với cùng kỳ năm 2017.
(An ninh Hải Phòng 27/02/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tháng 1, tổng dư nợ cho vay đạt trên 100.000 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác