Print Thứ Sáu, 24/11/2023 22:15 Gốc

Chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND thành phố khóa XVI, chiều ngày 24/1, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức Hội nghị tham vấn lấy ý kiến tham gia vào chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã. Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện các Sở, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo một số xã, phường, thị trấn, cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Việc ban hành chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nhằm cụ thể hóa Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Trung ương về chức danh, việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã trên địa bàn thành phố. Đồng thời kế thừa các quy định tại Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND còn phù hợp và tình hình thực tiễn của thành phố nhằm tạo sự thống nhất, thuận tiện cho công tác quản lý, phù hợp với thực tiễn của cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị trấn, cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố đều khẳng định sự cần thiết của các nghị quyết, khi bàn hành sẽ tạo điều kiện giúp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tăng thêm nguồn thu nhập để nâng cao cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó với cơ sở, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương.

Các đại biểu tập trung cho ý kiến về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với từng chức danh; tổng mức quỹ phụ cấp giữa chức danh ở phường, thị trấn và ở xã; vấn đề bố trí kiêm nhiệm; kinh phí đối với các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã; nhóm những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tham vấn lấy ý kiến tham gia vào chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác