Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:05

Chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV, sáng 28/11, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Bảng giá các loại đất 5 năm (2015 – 2019) trên địa bàn 7 huyện thành phố Hải Phòng.

Theo Tờ trình của UBND thành phố, Bảng giá đất hiện nay được ban hành kèm theo Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND thành phố. Sau gần 4 năm thực hiện, thực tế trong quá trình xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các dự án trên địa bàn thành phố thì giá đất cụ thể đã tăng so với Bảng giá đất, một số khu vực tăng trên 20% do chuyển nhượng thực tế trên thị trường có biến động tăng.

Thời gian qua, việc chỉnh trang đô thị ngày càng khang trang hơn, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã được đầu tư, nâng cấp tốt hơn, các dự án đường giao thông được hoàn thiện và đi vào hoạt động là yếu tố tác động làm tăng giá đất, nhất là những địa điểm gần các trục đường mới, các khu đấu giá đất… Trong kỳ điều chỉnh này, trên địa bàn 7 huyện có 1.229 đoạn, tuyến đường, trong đó 76 đoạn, tuyến đường không điều chỉnh; 668 đoạn, tuyến đường có mức tăng dưới 50%; 236 đoạn, tuyến đường có mức tăng 51 – 100%; 223 đoạn, tuyến đường có mức tăng trên 100%; bổ sung 26 đoạn, tuyến đường để phù hợp với thực tế tại thời điểm điều chỉnh…

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và UBND các huyện điều chỉnh Bảng giá đất hợp lý theo hướng tránh thất thu ngân sách nhưng không làm ảnh hưởng quá lớn đến tiến độ các dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; tiếp thu ý kiến các đại biểu để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV xem xét, quyết định.

LHT – haiphong.gov.vn 28/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết về điều chỉnh Bảng giá các loại đất 5 năm (2015 – 2019) trên địa bàn 7 huyện thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác