Print Thứ Năm, 30/11/2023 23:05 Gốc

Sáng 30/11, Ban Pháp chế HĐND thành phố họp thẩm tra các hồ sơ trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì cuộc thẩm tra. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Ban Pháp chế HĐND thành phố đã thẩm tra các hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thành phố khóa XVI về: Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Đề án Tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách phát triển thành phố.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các ý kiến đều khẳng định việc xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố là cần thiết, tạo sơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải phóng nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Đối với Đề án Tổ chức chính quyền đô thị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó đặt ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng chính quyền đô thị thành phố với bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thí điểm mô hình chính quyền đô thị một cấp và hai cấp hành chính… Đồng thời thí điểm một số cơ chế chính sách phát triển thành phố với 40 nội dung thuộc 8 lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị các cơ quan chuẩn bị báo cáo tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, sớm hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, thời gian trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thành phố khóa XVI.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thẩm tra Đề án Tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách phát triển thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác