Print Thứ Sáu, 02/04/2021 09:15 Gốc

Cơ sở dữ liệu CCCD được kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC), Cơ sở dữ liệu lưu trú và Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác trong CAND để thu thập, cập nhập, chia sẻ thông tin về công dân. Vậy thẩm quyền thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD thuộc về cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?!

Cơ sở dữ liệu thông tin dân cư đang được khai thác hiệu quả đáp ứng tốt yêu cầu công tác cấp, đổi, cấp lại, quản lý thẻ CCCD.

Tại Điều 9, Thông tư 40/2019/TT-BCA, ngày 1-10-2019 của Bộ Trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 1-2-2016 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD, có hiệu lực kể từ ngày 18-11-2019, đã quy định rõ thẩm quyền thu nhận, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD như sau:

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH-CATP giới thiệu hệ thống máy chủ Trung tâm dữ liệu dân cư.

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại CCCD quyết định thu thập, cập nhật thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu CCCD khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại CCCD.

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an quyết định chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu CCCD; kết nối Cơ sở dữ liệu CCCD với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác để thu thập, cập nhật, chia sẻ thông tin về công dân.

KC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thẩm quyền thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác