Print Thứ Tư, 11/09/2019 12:06

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV, chiều 10/9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Bùi Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị

Tham gia ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, các đại biểu tập trung ý kiến về: khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập các tổ chức hành chính; quy định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của người đứng đầu tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; giao Chính phủ quyết định thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu góp ý về: phân quyền, phân cấp, ủy quyền; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐND; phương án về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, số lượng Phó trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh; cơ cấu thành viên UBND, số lượng Phó Chủ tịch UBND và hoạt động của UBND; phương án về việc hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh; viêc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và sẽ tổng hợp để báo cáo tại kỳ họp của Quốc hội.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác