Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:22

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV, chiều 25/9, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Đồng chí Đỗ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Luật Giáo dục đại học ban hành lần đầu tiên vào năm 2012, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển giáo dục đại học Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, Luật đã dần bộc lộ một số hạn chế, tạo nên những điểm nghẽn, nút thắt trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục đại học. Đây là lần đầu tiên tiến hành sửa đổi Luật này. 

Quang cảnh Hội nghị


Dự thảo Luật Giáo dục đại học đề xuất sửa đổi 39/73 điều, chiếm 53% tổng số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012 và bổ sung hai điều. Hầu hết những điểm mới trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đều hướng tới mục tiêu đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các trường đại học trong cả 4 mặt: chuyên môn, tổ chức, nhân sự và tài chính.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học nhằm khắc phục bất cập, hạn chế của Luật hiện hành. Đồng thời tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến về: sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật; cơ sở giáo dục đại học; tự chủ đại học; cơ cấu tổ chức và quản trị của cơ sở giáo dục đại học; đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; tài chính và tài sản; phát triển hệ thống đại học tư thục; giảng viên và người học; quản lý nhà nước về giáo dục đại học…

Đồng chí Đỗ Văn Bình ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị; các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH thành phố tổng hợp và phản ánh tại kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV.

Hoàng Tùng – haiphong.gov.vn 25/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác