Print Thứ Ba, 10/09/2019 12:03

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV, chiều 9/9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí vào nội dung của Dự thảo Luật. Tham gia ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào các vấn đề về: đối tượng là công chức; chính sách đối với người có tài năng; phân loại ngạch công chức; phương thức tuyển dụng công chức; kiểm định chất lượng đầu vào công chức; ngạch công chức; tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch và xét hạ ngạch công chức; nội dung đánh giá công chức; hình thức kỷ luật giáng chức; thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức; hệ quả đối với cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu…

Đối với Luật Viên chức, các đại biểu tham gia ý kiến vào phương án thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới; nội dung đánh giá viên chức; thời hiệu xử lý kỷ luật viên chức; hệ quả đối với viên chức bị xử lý kỷ luật; quy định chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức; xử lý kỷ luật đối với viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu…

Các đại biểu đề nghị quy định tiêu chí tài năng phải cụ thể là như thế nào; quy định rõ nội dung kiểm định chất lượng đầu vào công chức, vì hiện nay việc tuyển dụng và tiếp nhận công chức cũng phải tuân theo quy trình tuyển dụng, thi tuyển theo quy định; quy định cụ thể “thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ được cấp có thẩm quyền công nhận thì được xét nâng ngạch công chức”; quy định rõ các hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo thành điều khoản riêng để thuận tiện khi áp dụng; quy định cụ thể hành vi vi phạm ít nghiêm trọng là những hành vi nào để đối chiếu khi xử lý kỷ luật; có các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể để ký kết tiếp hoặc chấp dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức…

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và sẽ tổng hợp để báo cáo tại kỳ họp của Quốc hội.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác