Print Thứ Ba, 25/02/2020 16:05 Gốc

Sáng 25/2, Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng họp tham gia ý kiến vào các dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Nghị quyết số 26-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí bố cục, kết cấu, nội dung dự thảo báo cáo. Một số đại biểu đề nghị bổ sung đánh giá về thực trạng giai cấp công nhân, về số lượng, chất lượng, sự trưởng thành về quan điểm, nhận thức của giai cấp công nhân Hải Phòng trong 10 năm qua; dự báo tình hình giai cấp công nhân trong thời gian tới; thống kê sự đầu tư của thành phố trong việc chăm lo đời sống công nhân, lao động; tham khảo kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố phố bạn để đưa ra những giải pháp chăm lo đời sống công nhân, lao động tốt hơn…

Về phần bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20 của Trung ương và Nghị quyết số 26 của Thành ủy đến năm 2025, một số đại biểu đề nghị Ban Dân vận Thành ủy bổ sung những giải pháp đột phá về đào tạo nghề; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn; tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho công nhân, lao động; xây dựng chỉ tiêu cụ thể về các thiết chế phục vụ công nhân, lao động và phát triển Đảng trong công nhân…

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Dân vận Thành ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo. Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kết luận tiếp tục thực hiện nghị quyết đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhấn mạnh yêu cầu báo cáo phải đánh giá toàn diện, đầy đủ, sâu sắc, đúng tầm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý Ban Dân vận Thành ủy phân tích sâu sắc, cụ thể hơn về thực trạng giai cấp công nhân, nhất là về bản lĩnh chính trị, trình độ lao động, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới; những vấn đề cấp bách liên quan đến thu nhập, BHXH, thiết chế phục vụ công nhân, lao động; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể đối với phát triển giai cấp công nhân; những yêu cầu đặt ra đối với công tác chăm lo đời sống công nhân, lao động trong giai đoạn mới. Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với các ban, ngành liên quan, tính toán lại chỉ tiêu phát triển Đảng trong giai cấp công nhân cho phù hợp; tham khảo chương trình phát triển nhà ở của thành phố để xây dựng chỉ tiêu về nhà ở cho công nhân sát hợp hơn.

Về bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết đến năm 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu bổ sung một số giải pháp cụ thể đó là nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ cách mạng của giai cấp công nhân; giải quyết những vấn đề cấp bách đối với công nhân (nhà ở, nhà trẻ, cơ sở y tế, khu vui chơi giải trí…); nâng cao chất lượng vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp; phát huy vai trò của chủ doanh nghiệp trong xây dựng, phát triển giai cấp công nhân; đồng thời chỉnh sửa một số câu chữ, chi tiết, số liệu thống kê bảo đảm chính xác, khách quan.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TU
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác