Print Thứ Năm, 11/05/2023 09:00 Gốc

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và xã để thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên. UBND huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu đề xuất tên gọi của các khu vực dự kiến sáp nhập để thành lập đơn vị hành chính (ĐVHC) mới.

Ngày 10/5, UBND huyện ban hành Công văn số 1402/UBND-NV về việc tham gia tên gọi của các khu vực dự kiến sáp nhập để thành lập đơn vị hành chính mới.

Phương án sắp xếp cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với khu vực thành lập phường trên có sở nguyên trạng 9 xã, thị trấn: Thành lập 09 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 9 xã, thị trấn gồm TT. Minh Đức, Quảng Thanh, Hoa Động, Thiên Hương, An Lư, Hòa Bình, Ngũ Lão, Tam Hưng, Lập Lễ. Đề xuất giữ nguyên tên gọi như trên khi chuyển đổi.

Thứ hai, đối với khu vực thành lập phường trên cơ sở sáp nhập 17 xã, thị trấn: Thành lập 8 phường trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 17 xã, thị trấn: Tân Dương + Dương Quan; Hoàng Động + Lâm Động; Kiền Bái + Mỹ Đồng; Đông Sơn + Kênh Giang; Lưu Kiếm + Lưu Kỳ; Thủy Sơn + Thủy Đường + Núi Đèo; Trung Hà + Thủy Triều; Phả Lễ + Phục Lễ.

Tên gọi dự kiến:

1. Đối với xã Tân Dương và xã Dương Quan: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Tân Dương và xã Dương Quan thành 01 phường mới. Tên gọi dự kiến của phường mới: Phường Dương Quan.

2. Đối với xã Lâm Động và xã Hoàng Động: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Lâm Động và xã Hoàng Động thành 01 phường mới. Tên gọi dự kiến của phường mới: Phường Lâm Động hoặc Hoàng Lâm.

3. Đối với xã Kiền Bái và xã Mỹ Đồng: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Kiền Bái và xã Mỹ Đồng thành 01 phường mới. Tên gọi dự kiến của phường mới: Phường Kiền Bái hoặc phường Đồng Bái.

4. Đối với xã Đông Sơn và xã Kênh Giang: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Đông Sơn và xã Kênh Giang thành 01 phường mới. Tên gọi dự kiến của phường mới: Phường Đông Sơn hoặc Giang Sơn.

5. Đối với xã Lưu Kỳ và xã Lưu Kiếm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Lưu Kỳ và xã Lưu Kiếm thành 01 phường mới. Tên gọi dự kiến của phường mới: Phường Lưu Kiếm.

6. Đối với thị trấn Núi Đèo và các xã Thủy Sơn, xã Thủy Đường: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị trấn Núi Đèo và các xã Thủy Sơn, xã Thủy Đường thành 01 phường mới. Tên gọi dự kiến của phường mới: Phường Thủy Đường.

7. Đối với xã Trung Hà và xã Thủy Triều: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Trung Hà và xã Thủy Triều (bao gồm điều chỉnh địa giới hành chính tại khu vực đảo Vũ Yên thuộc phường Đông Hải 1, quận Hải An vào xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên) thành 01 phường mới. Tên gọi dự kiến của phường mới: Phường Thủy Hà hoặc phường Kinh Triều.

8. Đối với xã Phục Lễ và xã Phả Lễ: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Phục Lễ và xã Phả Lễ thành 01 phường mới. Tên gọi dự kiến của phường mới: Phường Phục Lễ hoặc phường Bạch Đằng.

Thứ ba, đối với khu vực thành lập xã mới trên cơ sở sáp nhập 11 xã: Thành lập 04 xã mới trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 11 xã: Gia Minh + Gia Đức + Minh Tân; Liên Khê + Lại Xuân; An Sơn + Kỳ Sơn + Phù Ninh; Hợp Thành + Cao Nhân + Chính Mỹ.

Tên gọi dự kiến:

1. Đối với các xã Gia Minh, xã Gia Đức và xã Minh Tân: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của các xã Gia Minh, xã Gia Đức và xã Minh Tân thành 01 xã mới. Tên gọi dự kiến của xã mới: Xã Minh Tân hoặc xã Gia Đức hoặc Dưỡng Động.

2. Đối với xã Liên Khê và xã Lại Xuân: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Liên Khê và xã Lại Xuân thành 01 xã mới. Tên gọi dự kiến của xã mới: Xã Liên Xuân hoặc xã Xuân Khê.

3. Đối với các xã An Sơn, xã Kỳ Sơn và xã Phù Ninh: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của các xã An Sơn, xã Kỳ Sơn và xã Phù Ninh thành 01 xã mới. Tên gọi dự kiến của xã mới: Xã Kỳ Phúc hoặc xã Ninh Sơn hoặc xã ghép của 2 tên Thượng Côi và Phù Lưu.

4. Đối với các xã Hợp Thành, xã Cao Nhân và xã Chính Mỹ: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của các xã Hợp Thành, xã Cao Nhân và xã Chính Mỹ thành 01 xã mới. Tên gọi dự kiến của xã mới: Xã Nhân Chính hoặc xã Nhân Mỹ.

Tài liệu đính kèm: Công văn số 1427/UBND-NV

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tham gia tên gọi của các khu vực dự kiến sáp nhập để thành lập đơn vị hành chính mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác