Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:33

Trong tháng 7-2018, Cảnh sát PCCC thành phố đã tiến hành thẩm duyệt thiết kế về PCCC 23 hạng mục, công trình.

Cảnh sát PCCC thành phố cũng nghiệm thu về PCCC 15 hạng mục, công trình. Qua công tác thẩm duyệt hồ sơ và nghiệm thu công trình, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố đã kiến nghị nhiều giải pháp an toàn PCCC, nhất là các yêu cầu có liên quan đến khoảng cách an toàn, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, cháy lớn; giải pháp thoát nạn, chống tụ khói, hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát PCCC thành phố hướng dẫn chủ đầu tư, cơ quan thiết kế chỉnh lý các điểm chưa bảo đảm tiêu chuẩn, quy phạm về PCCC.

MP – An ninh Hải Phòng  01/08/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thẩm duyệt thiết kế về PCCC 23 hạng mục, công trình
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác