Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:06

Chiều 30/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng thời kỳ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng quy hoạch mạng lưới bán buôn, mạng lưới bán lẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông và các quy hoạch khác của thành phố trong thời kỳ từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cho sản xuất và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của dân cư; tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố nói chung và tăng trưởng của ngành thương mại nói riêng, làm căn cứ pháp lý để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng hệ thống bán buôn, bán lẻ trên địa bàn, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình thực hiện cam kết với WTO.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc

Theo Dự án, Quy hoạch sẽ có 3 phương án phát triển thương mại thành phố, trong đó tập trung định hướng phát triển theo phương án với tốc độ tăng trưởng của tổng mức và cơ cấu lưu chuyển hàng hóa bán lẻ xã hội thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 tăng 15,5 – 16,5%/năm, tương ứng với mức 160.000 tỷ đồng năm 2020; giai đoạn 2021-2025 tăng 15,5-16,5% tương ứng 320.000 tỷ đồng vào năm 2025; giai đoạn 2026-2030 tăng 14-15%/năm, đạt 620.000 tỷ đồng vào năm 2030; kim ngạch xuất khẩu đạt 12-17 tỷ USD vào năm 2020, đạt 22 tỷ USD vào năm 2025, đạt 45 tỷ USD vào năm 2030.

Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải phòng thời kỳ đến năm 2020 được xây dựng theo không gian (khu vực đô thị, nông thôn và vùng ven biển thành phố Hải Phòng); thành phần kinh tế (doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ có vốn của nhà nước, hợp tác xã thương mại, thành phần kinh tế bán buôn bán lẻ tư nhân, thành phần thương mại có vốn đầu tư nước ngoài); hình thái tổ chức và địa bàn.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày, thành viên Hội đồng thẩm định nêu ý kiến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành đánh giá: Quy hoạch cơ bản đã thực hiện theo đúng định hướng phát triển của thành phố, tuy nhiên một số khái niệm chưa nêu rõ, nội dung viết còn chung chung; số liệu, giải pháp chưa rõ nét. Phó Chủ tịch đề nghị đơn vị tư vấn và Sở Công thương cần bổ sung vào Quy hoạch những giải pháp thực hiện mới, hiện đại như phát triển thương mại điện tử, phát triển theo công nghệ 4.0; chú ý đến tính linh hoạt của quy hoạch với nhu cầu phát triển hiện nay. Hội đồng thẩm định thống nhất chủ trương thông qua Quy hoạch sau khi Dự án được bổ sung, hoàn thiện theo các ý kiến Hội đồng thẩm định đã nêu, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố trước ngày 15/12.

V.H.N – haiphong.gov.vn 30/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác