Print Chủ Nhật, 27/08/2023 17:45 Gốc

Chiều 27/8, tại Nhà hát thành phố, Hội đồng Nghệ thuật thành phố thẩm định chương trình nghệ thuật “Ngọn đuốc soi đường” kỷ niệm 80 năm thực hiện “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Vào những năm đầu thế kỷ XX, đất nước Việt Nam ta đắm chìm trong xích xiềng nô lệ, nhân dân ta rên siết dưới ba tầng áp bức bóc lột bạo tàn. Đế quốc, phong kiến, phát xít cùng một dã tâm trói buộc, bày trăm phương ngàn kế làm suy đồi văn hóa dân tộc ta. Những người cộng sản tiên phong đã mở Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3/2/1930, Đảng ta ra đời là bước ngoặt vô cùng trọng đại, quyết định vận mệnh và tương lai của dân tộc; là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ khi thành lập, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ ràng “Văn hoá còn thì dân tộc còn…”, nên ngoài đấu tranh chính trị và vũ trang để giành chính quyền, Đảng ta đã có ý thức truyền bá, giương cao ngọn cờ văn hoá Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời của Đề cương văn hóa Việt Nam được chia làm 03 Chương:

Chương 1.Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” giới thiệu về hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa to lớn của Đề cương văn hóa với công cuộc chống đế quốc-phong kiến giành độc lập tự do, cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Chương 2.Văn hóa hóa kháng chiến, kháng chiến hóa văn hóa” giới thiệu về Đề cương văn hoá và công cuộc kháng chiến, kiến quốc… 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đấu tranh thống nhất 2 miền Nam, Bắc… đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào.

Chương 3.Hải Phòng-Tương lai rạng rỡ” giới thiệu về những tác động to lớn và lâu dài của Đề cương văn hóa năm 1943 với sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên toàn quốc và đặc biệt là đối với sự phát triển của thành phố cảng Hải Phòng trong thời đại kinh tế 4.0, đưa Hải Phòng tiến nhanh, mạnh và vững chắc tới tương lai tươi sáng.

Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo nội dung của Thành ủy-HĐND-UBND thành phố, chỉ đạo thực hiện Sở Văn hóa và Thể thao, chủ trì thực hiện Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Ê kip thực hiện gồm: Kịch bản và Tổng đạo diễn NSƯT Khánh Toàn, viết lời bình Hàn Ngọc Trang…; cùng tập thể nghệ sĩ diễn viên Đoàn Ca múa Hải Phòng, Đoàn Nghệ thuật QK3, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc; các ca sỹ Tân Nhàn, NSƯT Mai Hoa, NSƯT Nhật Thuận, Giọng hát hay Hà Nội Hà Cương, Giải nhất Giọng hát hay Hải Phòng Duy Đức, Đoan Trang…

Tại chương trình thẩm định, thành viên Hội đồng Nghệ thuật thành phố đóng góp ý kiến để êkip thực hiện hoàn thiện trước khi ra mắt khán giả vào 20h00’ ngày 28/8. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng từ Nhà hát thành phố.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thẩm định chương trình nghệ thuật “Ngọn đuốc soi đường”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác