Print Thứ Hai, 25/10/2021 14:30 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. UBND thành phố vừa có ý kiến, giao Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý các hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động, đồng thời phản hồi thông tin xử lý hồ sơ cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công đảm bảo chính xác, đúng thời hạn.

Ảnh minh họa.

Theo thống kê, tính đến 13/10/2021, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tiếp nhận 53.460 hồ sơ, trong đó đã xử lý xong 2.320 hồ sơ, đang xử lý quá hạn là 6.861 hồ sơ, từ chối 41.286 hồ sơ. Hiện, số lượng hồ sơ từ chối và giải quyết quá hạn rất nhiều, trong đó có những hồ sơ yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bổ sung hồ sơ giấy, có đóng dấu của doanh nghiệp và cơ quan Bảo hiểm Xã hội trong khi hồ sơ đã được doanh nghiệp và Bảo hiểm Xã hội ký số theo đúng quy định.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập trung xử lý các hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác