Print Thứ Hai, 08/08/2022 15:55 Gốc

UBND thành phố vừa Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Đề xuất nhiệm vụ chủ yếu của năm 2023, thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của các kế hoạch 5 năm 2021-2025

Chỉ thị yêu cầu, Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022; dự báo tình hình trong nước, khu vực và thế giới có ảnh hưởng lớn đến phát triển KTXH của thành phố.

Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng thực hiện của các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị. (Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong)

Mục tiêu phát triển của kế hoạch năm 2023 phải phù hợp, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố, chỉ đạo của UBND thành phố, thể hiện sự quyết liệt, phấn đấu đạt được mục tiêu Kế hoạch phát triển KTXH thành phố 5 năm 2021-2025; phấn đấu thực hiện thành công Chương trình phục hồi và phát triển KTXH.

Theo đó, trên cơ sở tình hình kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022, các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức đánh giá và ước thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 trên tất cả các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý. Nội dung đánh giá phải đầy đủ, thực chất, chính xác các kết quả đạt được (đặc biệt nêu rõ thành tựu nổi bật của năm 2022), những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, trong đó có đánh giá các tác động của thiên tai, dịch bệnh như tác động của đại dịch COVID-19, xung đột quân sự giữa Nga-Ucraina, biến động giá cả hàng hóa thế giới,…

Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2023 bảo đảm thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của các kế hoạch 5 năm 2021-2025, trong đó tích cực hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh bằng các giải pháp phù hợp; chủ động xử lý hiệu quả những vấn đề tồn đọng kéo dài. Tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế. Quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội và đời sống nhân dân; bảo đảm mọi người đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển KTXH của thành phố.

Xây dựng Dự toán ngân sách năm 2023 phải khoa học, sát với thực tế và mang tính khả thi cao

Về nhiệm vụ xây dựng Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, UBND thành phố yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị cần đánh giá sát, đúng thực chất tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên cơ sở kết quả thực hiện trong 7 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2022, trong đó đặc biệt chú trọng đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, trong đó phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan, các yếu tố tác động làm tăng, giảm, dịch chuyển nguồn thu, phương hướng và các biện pháp khắc phục trong những tháng cuối năm.

Việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 phải phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025, định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch hành động của UBND thành phố thực hiện các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố.

Trong đó, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 phải được xây dựng tích cực, khả thi với tinh thần phấn đấu, nỗ lực cao nhất, theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, diễn biến phục hồi của nền kinh tế, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu của ngân sách nhà nước, đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu.

Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2023 không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế (đã dự kiến các tác động điều chỉnh chính sách thu theo các chủ trương hiện hành) bình quân chung của thành phố tăng khoảng 11%-13% so với đánh giá ước thực hiện năm 2022 (sau khi loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). Mức tăng thu cụ thể tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn từng quận, huyện. Dự toán thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu năm 2023 tăng bình quân khoảng 4%-6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2022.

Về xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định. Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị căn cứ nội dung Chỉ thị này, triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, bao gồm đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 và xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2022 hiệu quả, đúng quy định; tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định. Xử lý, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong bố trí dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 mà chưa phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện hoặc các quy định mới phát sinh (nếu có).

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Chỉ thị số 12/CT-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác