Print Thứ Hai, 23/10/2023 11:40 Gốc

Thực hiện Công văn số 5594/BGDĐT-GDTH ngày 09/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam vừa có ý kiến chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của chính quyền địa phương.

Theo đó, thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục đối với UBND/Chủ tịch UBND cấp huyện, xã được quy định tại Nghị định 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn việc thực hiện các nội dung về tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học và các khoản thu dịch vụ; thực hiện quy chế dân chủ và trách nhiệm giải trình…

(Ảnh minh họa).

Đối với các khoản thu trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo năm học 2023-2024, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5459/BGDĐT-KHTC ngày 02/10/2023 của Bộ GD&ĐT; chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn tại Công văn số 3972/BGDĐT-TTr ngày 07/8/2023 của Bộ GD&ĐT đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn; kiên quyết làm rõ trách nhiệm, kịp thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng thu tiền không đúng quy định.

Bên cạnh đó, kịp thời tuyên dương, nhân rộng những tấm gương thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua khác; chỉ đạo ngành Giáo dục và đào tạo có các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng xử của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành…

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng xử của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác