Print Thứ Năm, 11/02/2021 14:18 Gốc

Đầu năm 2021 đến nay, cả nước đã xảy ra 40 ổ dịch Cúm gia cầm tại 14 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày; nguy cơ cao dịch cúm gia cầm A/H5N1, A/H5N6 tiếp tục lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng.

Tại Hải Phòng, kết quả giám sát sự lưu hành vi rút Cúm gia cầm trên đàn gia cầm năm 2020 phát hiện 1,06% mẫu dương tính vi rút Cúm gia cầm A/H5N6. Mặt khác, hiện nay tổng đàn gia cầm chăn nuôi tăng, trong khi điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi và nhu cầu vận chuyển, giết mổ gia cầm tăng cao phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán…

Để chủ động phòng, chống dịch Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan gây tác hại trên địa bàn thành phố, thực hiện Công điện khẩn số 163/CĐ-TTg ngay 08/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát phòng chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút Cúm gia cầm lây sang người, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công điện số 01/CĐ-CT ngày 11/02/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút Cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn thành phố.

Tải toàn văn văn bản tại đây di-01-CD-CT.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút Cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác