Print Thứ Hai, 08/07/2024 09:50 Gốc

Sáng 8/7, Thanh tra thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân tới dự.

Tại Hội nghị, Phó Chánh Thanh tra thành phố Lê Lương cho biết: 6 tháng đầu năm 2024, Thanh tra thành phố Hải Phòng bám sát sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, Thành ủy-UBND thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. chất lượng, hiệu quả. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ việc sai phạm; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý; từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Hội nghị sơ kết công tác Thanh tra 6 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, toàn ngành đã tiến hành triển khai 77 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra theo kế hoạch 66 cuộc, số cuộc thanh tra đột xuất 11 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 80 tổ chức, 272 cá nhân vi phạm với tổng số tiền vi phạm là 4.204,1 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 3.521,3 triệu đồng; ban hành 347 Quyết định xử phạt hành chính với số tiền 5.545 triệu đồng… Thực hiện tiếp công dân 1.834 lượt, số người được tiếp 2.627 người với 1.465 vụ việc, giảm 12,22% so với cùng kỳ (1.465/1.669 vụ); tiếp nhận 4.718 đơn thư các loại, giảm 12,80% (4.718/5.411) so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết 1.704 đơn/1.704 vụ việc (khiếu nại 167 vụ việc, tố cáo 76 vụ việc, kiến nghị 1.461). Đã giải quyết 1.216 vụ việc (khiếu nại 113 vụ việc, tố cáo 60 vụ việc, kiến nghị 1.043); đạt tỷ lệ 71,36% vụ việc giải quyết…

Phó Chánh Thanh tra thành phố Lê Lương báo cáo tại Hội nghị.

6 tháng cuối năm 2024, Thanh tra thành phố tập trung cao để hoàn thành Kế hoạch Thanh tra 2024; ban hành Kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất. Tăng cường công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ về thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có biểu hiện cố tình trì hoãn, không thực hiện kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ về công tác này. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo, nhất là công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền đối với công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/12/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận những kết quả đạt được của ngành, 6 tháng đầu năm công tác thanh tra đã triển khai thực hiện theo định hướng của Thanh tra Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và thành phố. Các cuộc thanh tra, kiểm tra tiến hành công khai minh bạc, đúng quy định. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ việc sai phạm; kiến nghị khắc phục kịp thời những thiếu sót trong công tác quản lý, thực hiện; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực chúc mừng những thành tích mà ngành Thanh tra thành phố đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng cho sự ổn định, phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố. Đề cập về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Thanh tra thành phố tiếp tục hoàn thành công tác thanh tra theo Kế hoạch Thanh tra năm 2024, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, xử lý thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật… Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các kết luận thanh tra, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và Chánh Thanh tra thành phố Bùi Thị Hồng Vân trao Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Danh hiệu chiến sĩ thi đua và Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân.

Nhân dịp này, 04 tập thể và 04 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen; 01 cá nhân được tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND thành phố./.

Nguyễn Hải, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, xử lý thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác