Print Chủ Nhật, 26/07/2020 11:27 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hộ, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố tán thành các nhiệm vụ, giải pháp Ủy ban nhân dân thành phố đề ra cho 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, đề nghị cần tập trung cao cho những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể:

– Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế – xã hội.

– Đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

– Quyết liệt đẩy nhanh tiến bộ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án lớn, trọng điểm của thành phố.

– Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khuyến khích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng.

– Tăng cường quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị, giao thông, bảo vệ tài nguyên môi trường và thích nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

– Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

– Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

– Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

– Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành.

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 18-NQ-HDND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập trung thực hiện 09 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác