Print Thứ Hai, 11/07/2022 17:35 Gốc

6 tháng đầu năm 2022, các khoản thu từ đất của thành phố hầu hết đều chưa đạt kế hoạch đề ra. Trong khi đó, khoản thu này chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu ngân sách nội địa năm 2022 của thành phố, đòi hỏi cần sớm có giải pháp để đẩy nhanh tốc độ thu trong 6 tháng cuối năm.

Các khoản thu đều đạt thấp

Theo Sở Tài chính Hải Phòng, trong số các chỉ tiêu ước không đạt tốc độ bình quân 6 tháng, có một số chỉ tiêu đạt rất thấp so với dự toán như thu tiền sử dụng đất (12,2%); thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (3,2%); thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản (24%).

Đáng chú ý, dự toán thu tiền sử dụng đất giao thu 10.000 tỷ đồng nhưng thực hiện 6 tháng mới đạt 1.217 tỷ đồng, bằng 24,3% dự toán Trung ương giao, 12,2% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 60,4% so với cùng kỳ. Sở Tài chính cho biết, kết quả thu tiền sử dụng đất chưa đạt tốc độ bình quân thu so dự toán giao do chưa đẩy mạnh triển khai các dự án đấu giá trên địa bàn.

Cụ thể, thu tiền sử dụng đất khối thành phố dự toán giao 5.240 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là 131,2 tỷ đồng, đạt 2,5% dự toán giao. Trong đó, thu từ Công ty Aurora 60,071 tỷ đồng và khu đất số 4 Trần Phú,phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền 63,2 tỷ đồng; quỹ đất 10% tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh 8 tỷ đồng.

Thu tiền sử dụng đất khối quận huyện dự toán giao 3.260 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.085,7 tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán giao.

Dự án Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng nộp tiền thuê đất lớn trong năm 2022.

Về thu tiền thuê đất, dự toán giao 1.600 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 4.073,1 tỷ đồng, bằng 581,9% dự toán Trung ương giao, bằng 254,6% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 750,9% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do phát sinh tiền thuê đất một lần của một số dự án trên địa bàn quận Đồ Sơn (dự án Đồi Rồng, dự án của Công ty Cầu vồng hoa lan) và quận Ngô Quyền (khu đất số 4 Trần Phú). Riêng trong tháng 6, dự án Đồi Rồng ước nộp 670 tỷ đồng, dự án Công ty Cầu vồng hoa lan ước nộp 30 tỷ đồng.

Tính riêng thu tiền thuê đất khối thành phố 6 tháng đạt 3.566,2 tỷ đồng, bằng 390,6% dự toán giao, bao gồm: Công ty CP xây dựng Sông Cấm, Cụm CN Tiên Lãng 13,5 tỷ đồng; khu đất số 4 Trần Phú, quận Ngô Quyền 419,8 tỷ đồng; dự án Đồi Rồng, quận Đồ Sơn 3.072,9 tỷ đồng; Công ty Cầu vồng hoa lan quận Đồ Sơn 60 tỷ đồng (dự án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích thương mại dịch vụ Khu đất thu hồi của Công ty xăng dầu khu vực 3 và dự án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích thương mại dịch vụ tại khu đất thu hồi của Chi nhánh Kỹ nghệ lạnh Hải Phòng tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn).

Thu tiền thuê đất khối quận huyện 6 tháng đạt 506,9 tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán giao. Một số quận, huyện có kết quả ước thu tiền thuê đất đạt và vượt tốc độ thu bình quân 6 tháng là Hồng Bàng (118%), Hải An (65,1%), Đồ Sơn (99,7%), Dương Kinh (72,4%), An Dương (152,6%), Thủy Nguyên (67,3%), Kiến Thụy (53,8%), Tiên Lãng (136,3%), Vĩnh Bảo (64,7%) và Cát Hải (193%)…

Đề ra các giải pháp cụ thể

Dự toán khá cao trong khi 6 tháng đầu năm, số thu từ đất của thành phố mới đạt tỷ lệ thấp một áp lực không nhỏ đối với công tác thu, đòi hỏi phải có ngay các giải pháp thật cụ thể và quyết liệt.

Tại các cuộc họp của UBND thành phố và các ngành Tài chính, Thuế đều tập trung bàn và tìm biện pháp đẩy nhanh tốc độ thu các khoản từ đất. Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu phải tổng hợp, phân tích từng dự án, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, thuộc phạm vi trách nhiệm của cấp nào để có giải pháp cụ thể, thu dứt điểm số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào ngân sách.

Khu đất số 4 Trần Phú đã được chủ đầu tư nộp hơn 400 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Một trong những nguyên nhân khiến các khoản thu từ đất đạt thấp là do tốc độ đấu giá đất chưa đạt yêu cầu. Theo các quận, huyện, thủ tục để đấu giá được một lô đất không đơn giản, mất khá nhiều thời gian. Nhiều dự án đấu giá đất dây dưa kéo dài vài năm vẫn chưa xong. Ngoài ra, còn có nhiều khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng… Một số dự án đấu giá đất còn đang chờ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt. Chưa kể một số dự án lớn trên địa bàn thành phố chưa nộp đủ tiền sử dụng đất theo kế hoạch đã cam kết.

Đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng Khu đô thị mới bắc sông Cấm góp phần tăng thu tiền đất.

Năm 2022, dự toán thu ngân sách nội địa của thành phố là 41.000 tỷ đồng nhưng riêng dự toán các khoản thu từ đất đã lên tới 11.600 tỷ đồng. Kết quả 6 tháng đầu năm đạt thấp tạo áp lực lớn trong 6 tháng cuối năm, đòi hỏi các biện pháp chủ động và quyết liệt hơn.

Trong đó, đẩy nhanh tốc độ đấu giá đất là biện pháp quan trọng. Ngoài ra, cần rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các dự án và quyết liệt đôn đốc thu, nhất là với các dự án có số phải nộp lớn nhưng nợ đọng kéo dài. Theo các quận, huyện, tốc độ đấu giá đất trong 6 tháng cuối năm sẽ được đẩy nhanh hơn, từ đó góp phần thúc đẩy số thu từ đất của thành phố với kỳ vọng sẽ hoàn thành dự toán đề ra./.

Hồng Thanh

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Tập trung thu các khoản thu từ đất
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác