Print Thứ Ba, 10/09/2019 00:01

Chiều 9/9, Tổ Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân tổ chức cuộc họp thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo Báo cáo phục vụ biên tập các Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Tổ trưởng Tổ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân chủ trì cuộc họp thảo luận; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo HĐND thành phố.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Sau khi nghe các đại biểu báo cáo và tham gia ý kiến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị và xây dựng các dự thảo theo nhiệm vụ được phân công của các nhóm khảo sát sau khi tiến hành khảo sát thực tiễn tại các Đảng bộ cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh, dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân và dự thảo đề cương chi tiết Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 là căn cứ, cơ sở quan trọng để Tiểu ban Văn kiện và Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận, cho ý kiến.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao nhóm biên tập của Tổ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân tiếp thu, giải trình các ý kiến đã tham gia tại cuộc họp hôm nay, hoàn thiện các dự thảo để Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố sớm trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về đề cương chi tiết báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy, nhóm biên tập cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao, xây dựng dự thảo lần 1 Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, tham gia cùng với Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện xây dựng dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị nội dung về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân, bảo đảm đúng tiến độ. Trong đó, Dự thảo lần 1, báo cáo kiểm điểm cần hoàn thiện vào đầu tháng 10 tới, kịp thời tổ chức cuộc họp tiếp theo vào trung tuần tháng 10 để nghe và cho ý kiến vào các dự thảo.

Tô Thành

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập trung hoàn thiện các dự thảo Báo cáo phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác