Print Thứ Bảy, 08/01/2022 09:26 Gốc

Để đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, UBND thành phố vừa có Văn bản yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 01/01/2022 chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm theo quy định.

UBND thành phố chỉ đạo phải tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. (Ảnh minh họa: Đàm Thanh).

Đối với những dự án sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán nhưng Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án có thay đổi về cơ cấu tổ chức như sáp nhập hoặc giải thể thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa công việc phải thực hiện công tác quyết toán.

UBND thành phố nêu rõ, kết quả thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể được phân công theo dõi, thực hiện công tác quyết toán, phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, cơ quan thẩm tra, cơ quan phê duyệt quyết toán.

UBND thành phố sẽ thực hiện xử phạt đối với Chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình; công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án; không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới….

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc công khai danh sách các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán do UBND thành phố quyết định đầu tư lên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Giao UBND các quận, huyện công khai danh sách các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán đối với các dự án do UBND cấp huyện quyết định đầu tư lên Cổng Thông tin điện tử các quận, huyện.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, các quận, huyện, các Ban Quản lý dự án tập trung chỉ đạo để hoàn thành công tác quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng thời hạn quy định.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 10129/UBND-KHDT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập trung hoàn thành công tác quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng thời hạn quy định
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác