Print Thứ Năm, 14/05/2020 08:32 Gốc

Để chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tái phát, lây lan gây tác hại trên diện rộng, UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 3300/UBND-NN ngày 12/5/2020 về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tại Hải Phòng, tính đến nay đã qua 5 tháng bệnh DTLCP được khống chế, đến tháng 3/2020, có 1998 cơ sở chăn nuôi thực hiện tái đàn lợn với quy mô tái đàn 66.331 con (trong đó, số cơ sở chăn nuôi có dịch tái đàn sau 30 ngày: 711 cơ sở với quy mô tái đàn 26.060 con). Chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình còn chiếm trên 70%, trong điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng các biện pháp vệ sinh phòng dịch, chăn nuôi an toàn sinh học, không đảm bảo điều kiện tái đàn, tiềm ẩn nhiều rủi ro tái phát dịch.

Để chủ động phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan gây tác hại trên diện rộng, UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 3300/UBND-NN ngày 12/5/2020, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, quận liên quan; Thủ trưởng các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thành phố tập trung chỉ đạo một số biện pháp sau:

Chủ tịch UBND các huyện, quận chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND xã, phường, thị trấn: Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch mới phát sinh (nếu có); xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn ra môi trường làm lây lan dịch bệnh. Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh tới tận các hộ chăn nuôi về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, nguy cơ dịch tái phát, lây lan ra diện rộng; các biện pháp phòng, chống dịch, chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm hạn chế tối đa dịch tái phát gây thiệt hại cho sản xuất chăn nuôi. Tổng kết, phổ biến, nhân rộng mô hình và hướng dẫn chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, quận tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống dịch tại các địa phương; đặc biệt công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch giám sát phát hiện sớm, cảnh báo nguy cơ đối với bệnh DTLCP, đặc biệt tại các cơ sở chăn nuôi tái đàn lợn, trình UBND thành phố xem xét phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Chỉ đạo Cục Chăn nuôi và Cục Thú y: cử cán bộ thường trực tiếp nhận, xử lý thông tin dịch bệnh; lấy mẫu giám sát dịch; phối hợp, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp chống dịch, khống chế ngăn chặn dịch tái phát theo quy định. Thực hiện kiểm dịch vận chuyển lợn, sản phẩm từ thịt lợn theo đúng các quy định hiện hành. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hải Phòng, Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cảnh sát giao thông, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp tăng cường kiểm soát việc lưu thông vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ các địa phương khác nhập vào địa bàn thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, động vật mắc bệnh, nghi nhiễm bệnh theo đúng quy định phòng chống dịch hiện hành.

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Cục  Quản lý thị trường Hải Phòng, UBND các huyện, quận chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y  và an toàn thực phẩm.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố, UBND các huyện, quận, các tổ chức, đoàn thể tiếp tục chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định; hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm lợn an toàn dịch bệnh; chủ động khai báo chính quyền địa phương khi phát hiện lợn ốm chết bất thường không rõ nguyên nhân; nghiêm cấm việc giấu dịch, bán chạy lợn mắc bệnh, vứt xác lợn bừa bãi làm lây lan dịch bệnh.

Giao Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác phòng, chống dịch; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác