Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:09

Chiều 18/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì cuộc họp với các ngành và địa phương liên quan kiểm tra tình hình, tiến độ chuẩn bị hồ sơ Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. 


Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam các cơ quan chủ trì xây dựng Nghị quyết, Đề án khẩn trương rà soát bảo đảm chặt chẽ về nội dung, thời gian quy định.

Tại cuộc họp, các ngành chức năng thành phố đã báo cáo một số vấn đề liên quan đến việc triển khai dự thảo các Nghị quyết của HĐND thành phố về đặt tên một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2018; mức thu phí thư viện; thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết số 152/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017; Dự thảo Đề án cơ chế chính sách hỗ trợ xi măng, gạch để xây nhà ở cho các hộ nghèo…Theo đó, đến thời điểm hiện tại các thủ tục cơ bản được hoàn thiện, đang tổ chức xin ý kiến các Sở, ngành và nhân dân trên Cổng thông tin điện tử thành phố, đồng thời tiến hành tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, nhìn chung tiến độ công việc đảm bảo yêu cầu đề ra.

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, để kỳ họp tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng, các cơ quan chủ trì xây dựng Nghị quyết, Đề án khẩn trương rà soát bảo đảm chặt chẽ về nội dung, thời gian quy định. Tập trung cao hoàn thiện nội dung các hồ sơ dự thảo Nghị quyết, Đề án, báo cáo trình HĐND thành phố xem xét. Về đề án đặt tên, đổi tên đường phố và thành lập ngân hàng tên Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải tập trung cao, báo cáo giải trình bám sát với Nghị định 91 của Chính phủ để thành phố có những con đường có tên phù hợp với ý Đảng lòng dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đối với dự thảo Đề án cơ chế chính sách hỗ trợ xi măng, gạch để xây nhà ở cho các hộ nghèo cần phải kiểm tra, rà soát làm rõ thêm, cũng như xin ý kiến tham vấn của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Về phần dự thảo Quy định thu phí tham quan, ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ, Phó Chủ tịch đề nghị Văn phòng UBND thành phố khẩn trương, đôn đốc Sở Văn hóa và Thể thao cũng như các Sở, ngành liên quan bám sát tiến độ công việc, có lịch trình cụ thể xin ý kiến HĐND thành phố thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Tiến Phước – haiphong.gov.vn 18/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập trung cao hoàn thiện nội dung các hồ sơ dự thảo Nghị quyết và Đề án trình Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa XV
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác