Print Thứ Sáu, 02/06/2023 06:45 Gốc

UBND thành phố vừa Chỉ thị yêu cầu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung cao cho công tác triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2023-2024 (sau đây gọi tắt là các Kỳ thi) đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về công tác chuẩn bị, hướng dẫn và tổ chức Các Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và các quy định hiện hành. Tiếp nhận, quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về các Kỳ thi của Bộ GDĐT, UBND thành phố; cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về các Kỳ thi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Các Kỳ thi.

Chịu trách nhiệm tổ chức đăng ký dự thi; in sao đề thi (đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT); ra đề, in sao đề thi (đối với Kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT), đóng gói, vận chuyển đến các Điểm thi, Hội đồng coi thi đảm bảo kịp thời, an toàn, bảo mật; coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra; công bố kết quả; phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT; xét tuyển vào các trường THPT.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo tổ chức an toàn các Kỳ thi. Tổng hợp cập nhật tình hình, kết quả các Kỳ thi và báo cáo kịp thời cho UBND thành phố và Bộ GDĐT tạo theo đúng quy định. Phối hợp với Công an thành phố phòng chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong các Kỳ thi.

Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề nghiệp.

Sở Tài chính bố trí đúng, đủ, kịp thời nguồn kinh phí để tổ chức các Kỳ thi.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2022-2023 tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền.

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho các Kỳ thi; tăng cường phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong các Kỳ thi.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách (xe tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi,…) tăng số chuyến vận tải
hành khách trong thời gian diễn ra các Kỳ thi; phối hợp với cCng an thành phố đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông trong những ngày diễn ra các Kỳ thi.

Sở Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức các Kỳ thi; xây dựng phương án chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, cán bộ tham gia các Kỳ thi; đảm bảo các quy định về phòng dịch, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về các Kỳ thi.

Thanh tra thành phố cử người tham gia Ban Chỉ đạo thi thành phố và các Đoàn thanh tra, kiểm tra các Kỳ thi của thành phố; chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi Quốc gia.

UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các Kỳ thi trên địa bàn; chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức các Kỳ thi trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở các điểm tổ chức thi, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bất thường; vận động, hỗ trợ các thí sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật tham dự các Kỳ thi; Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Thành đoàn Hải Phòng chỉ đạo các cấp bộ Đoàn quận, huyện, các tổ chức tham gia công tác đảm bảo trật tự, an toàn cho các Kỳ thi, triển khai tốt công tác “Tiếp sức mùa thi”.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Chỉ thị số 09/CT-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập trung cao công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2023-2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác