Print Thứ Năm, 09/09/2021 15:29 Gốc

“Các địa phương cần quyết liệt tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh công tác GPMB để đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đã chỉ đạo như vậy trong buổi kiểm tra tiến độ xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn các huyện: An Lão, An Dương và Thủy Nguyên, sáng 9/9.

Cùng đi có lãnh đạo các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và các địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ cùng lãnh đạo các ngành chức năng kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Dân, huyện An Lão.

Qua kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các địa phương trong quá trình triển khai. Tuy nhiên để đảm bảo mục tiêu hoàn thành các công trình trước 30/9, các địa phương phải giải quyết dứt điểm việc GPMB, chỉ đạo BQL dự án cùng các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị máy móc, thi công ngày đêm mới đảm bảo được tiến độ các công trình.

Theo báo cáo của huyện An Lão, tính đến thời điểm này xã Tân Dân đã hoàn thành 95% khối lượng; triển khai các công trình điện chiếu sáng tại 9 thôn; 10 công trình xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, trục thôn tiến độ thi công đã đạt trên 80% khối lượng và không còn khó khăn, vướng mắc. Đối với công trình mua sắm bê tông tươi mở rộng các tuyến ngõ xóm, địa phương đã hoàn thành 12/15 tuyến đường ngõ xóm, đạt 80% khối lượng công việc. Riêng công trình xây dựng tuyến từ cầu An Thắng đi Cầu Nghệ (mặt đường nhựa 9m) tiến độ thi công hiện đạt khoảng 85% khối lượng công việc, song đến nay vẫn còn 8 hộ chưa bàn giao mặt bằng điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của nhà thầu…

Đến thời điểm này, xã Đồng Thái (huyện An Dương) đã đạt 15/17 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố.

Tại xã Đồng Thái (huyện An Dương), theo báo cáo của UBND huyện, tính đến nay xã Đồng Thái đã đạt 15/17 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố, còn 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí giao thông và môi trường. Triển khai dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, toàn xã có 19 công trình. Về công tác GPMB, địa phương có 784/789 hộ dân nhận tiền hỗ trợ, còn 5 hộ chưa nhận tiền; tiến độ thi công các công trình đạt 70-90% khối lượng công việc, huyện tập trung phấn đấu đến 30/9 sẽ hoàn thành các tuyến đường theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thọ yêu cầu việc thi công các công trình, dự án phải bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, mỹ thuật và đảm bảo tuân thủ đúng tiêu chí.

Tại xã Gia Đức (huyện Thuỷ Nguyên), thực hiện thi công 24 tuyến đường với tổng chiều dài 9,5656 km, đến nay địa phương đã có 947 hộ dân hiến đất với tổng diện tích trên 58,2 nghìn m²; 743/757 hộ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng, còn 12 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ. Dự kiến trong ngày 10/9 sẽ hoàn thành xong việc chi trả tiền hỗ trợ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện nay, tiến độ thi các công trình, dự án trên địa bàn xã mới đạt từ 35% đến 80% khối lượng công việc…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ kiểm tra tiến độ thi công công trình tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ yêu cầu các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu chính là tiền đề, cơ sở góp phần phát triển KTXH nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa, đặc biệt là việc chuẩn bị cho việc chuyển đổi một số huyện thành quận và thành phố, Phó Chủ tịch yêu cầu việc thi công các công trình, dự án phải bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, mỹ thuật, đảm bảo tuân thủ đúng tiêu chí. Phó Chủ tịch cũng lưu ý, ngay sau khi hình thành tuyến đường các địa phương phải làm tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, quy định cụ thể về hành lanh, vỉa hè….

Đặc biệt, trong quá trình triển khai thi công, các đơn vị tư vấn, giám sát phải có mặt tại hiện trường quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông cũng như các vấn đề vệ sinh môi trường.

Đối với các địa phương, Phó Chủ tịch đề nghị khẩn trương xây dựng báo cáo, triển khai sơ kết, tổng kết giai đoạn 1 xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu để tổng hợp báo cáo Thành uỷ, HĐND thành phố đánh giá việc triển khai các cơ chế chính sách và cách làm…

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập trung cao công tác GPMB và thi công công trình để đảm bảo tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác