Print Thứ Sáu, 10/01/2020 13:11 Gốc

Sáng 10-1, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa dự và chỉ đạo hội nghị. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phạm Văn Hà chủ trì hội nghị.

Năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời tham mưu giúp các cấp ủy Đảng ban hành các văn bản triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác phục vụ đại hội Đảng các cấp. Nghị quyết 18, 19 của Trung ương được triển khai thực hiện, qua đó giảm đầu mối, cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng vị trí việc làm của các cơ quan hợp nhất; bố trí cán bộ, phân công nhiệm vụ phù hợp.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngành tham mưu kiện toàn công tác cán bộ các cấp cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên; công tác điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện bài bản; việc rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020, 2020-2025 bảo đảm chất lượng, chuẩn bị một bước phục vụ công tác nhân sự đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2019.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: Năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của ngành là công tác đại hội Đảng các cấp, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hoàn hành các nhiệm vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Quang cảnh hội nghị.

Ngành cần tiếp tục tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy Đảng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giải quyết kịp thời về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp; tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tạo nguồn lực then chốt bảo đảm thực hiện thành công các nhiệm vụ của Nghị quyết số 45/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục làm tốt công tác, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nguồn, cán bộ chủ chốt; triển khai Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ về phát triển Đảng trong doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp…

BH

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập trung cao chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác